Privacy Policy

Carperformanceparts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Carperformanceparts zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
Carperformanceparts gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Carperformanceparts zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
  • Als u bij Carperformanceparts een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
     

Carperformanceparts verkoopt uw gegevens niet
Carperformanceparts zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Carperformanceparts gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Carperformanceparts geen cookies ontvangt.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Carperformanceparts, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.


Privacy Statement AVG 25 Mei 2018Privacy Statement

Mobile Interactive Services NLD, gevestigd aan Desertosingel 89 2909PA Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Webshop:
www.carperformanceparts.nl
Desertosingel 89
2909PA Capelle aan den IJssel
+31 840031630

M.Eikenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Mobile Interactive Services NLD Hij/zij is te bereiken via privacy-avg@mobile-interactive-services.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mobile Interactive Services NLD verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy-avg@mobile-interactive-services.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mobile Interactive Services NLD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Mobile Interactive Services NLD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben

voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Mobile Interactive Services NLD) tussen zit. Mobile Interactive Services NLD gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma’s

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens blijven bewaard, totdat u zelf aangeeft dat deze gewijzigd, dan wel verwijderd dienen te worden. Echter kan het gebeuren na bijvoorbeeld na een crash van een computer, dat de gegevens onverwijld verloren zijn gegaan. U kunt contact opnemen met de webshop hierboven om uw gegevens uit ons bestand verwijderd te krijgen. Let wel, eenmaal verwijderde gegevens kunnen niet meer hersteld worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mobile Interactive Services NLD gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mobile Interactive Services NLD gebruikt cookies met een puur technische

functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook

gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat

gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming

gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mobile Interactive Services NLD en heeft u het

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van

uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

privacy-avg@mobile-interactive-services.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs

met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mobile

Interactive Services NLD wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mobile Interactive Services NLD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy-avg@mobile-interactive-services.nl

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Mobile Interactive Services NLD analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te

stemmen op uw voorkeuren.

Mobile Interactive Services NLD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel

Bewaartermijn

Reden

Verwijdering door:

Account inlog

oneindig

doen van bestelling

Webshop

Personalia

oneindig

bestelling afleveren

Webshop

Adres

oneindig

bestelling afleveren

Webshop

Nieuwsbrief

oneindig

aanmelding nieuwsbrief

webshop

Telefonisch contact

geen

Geen reden tot bewaren

niet van toepassing
Mobile Interactive Services NLD verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mobile Interactive Services NLD blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:


Bedrijf

Cookienaam

Functie

Bewaartermijn

Google Analytics

_utma

Analytische cookie

2 jaar

Facebook

C_user

Analytische cookie

2.5 maanden

Facebook

Datr

Content

2 jaar

Facebook

FR

Content

2.5 maanden

Facebook

PL

Content

3 maanden

Facebook

SB

Content

26 maanden

Facebook

XS

Content

3.5 maanden

Google.com

1P-JAR

Content

1 Maand

Google.com

APISID

Content

2 jaar

Google.com

HSID

Content

2 jaar

Google.com

NID

Content

6 maanden

Google.com

OGPC

Content

2 maanden

Google.com

SAPISID

Content

2 jaar

Google.com

SID

Content

2 jaar

Google.com

SIDCC

Content

3 maanden

Google.com

SSID

Content

2 jaar

www.google.com

OTZ

Content

1 maand

Carperformanceparts.nl

PHPSESSID

Content

Einde sessie

Carperformanceparts.nl

_GA

Content

22 maanden

Carperformanceparts.nl

_GAT_shop

Content

1 minuut

Carperformanceparts.nl

_GID

Content

1 dag, 14 minuten

www.carperformanceparts.nl

acceptCookies

Content

7 weken

www.carperformanceparts.nl

ind_last_visited_

Content

14 dagen, 7 minutenAls u nog vragen omtrent onze privacy statement, kunt u altijd even contact opnemen met ons.